Le info sulla TARES che ti occorrono

In memoria di Peppino Impastato


Peppino Impastato (Cinisi 5 gennaio 1948- Cinisi 9 maggio 1978) 


Chi ciriveddu puntutu e chi lingua taglienti c'avia. Una testa china ri pinseri trasparenti comu 'u brillanti, e na vucca china ri paroli pi tutti, chi tagghiavanu carni e ossa e ca nun'ammucciavanu nenti.
Era minutu Pippinu, ma rintra 'o pettu ci batteva un cori ri liuni curaggiusu, e comu un liuni passiavi pi strati a testa ritta, taliannu a tutti 'ntà l'occhi.Parrava e parrava Pippinu, cuntava a tutti li sò paisani ca un c'è cosa chiù tinta ca pistarisi a propria dignità sutta li peri, ca un c'è cosa chiù tinta ri scantarisi ra genti c'amminazza, genti senza cugghiuna, ca pi supricchiaria, ri notti, mentri nuddu viri nenti, t'abbrucia a machina o ti runa focu a la campagna.
Pippinu cuntava a tutti ca scantarisi l'avissi fattu vinciri sempri, siddu nuddu avissi rittu nenti, si c'avissi ratu raggiuni a 'sti 'nfami, e parrannu e parrannu lu ripitia in cuntinuazioni ca un c'è cosa chiù tinta ca pistarisi 'a propria dignità sutta li peri.
Chi ciriveddu puntutu e chi lingua taglienti c'avia. Una testa china ri pinseri trasparenti comu 'u brillanti, e una vucca china ri paroli pi tutti, chi tagghiavanu carni e ossa e ca nun'ammucciavanu nenti.
“Pippinu st'attentu, Pippinu zittuti e porta rispettu, Pippinu st'accura”, ci dicevanu, ma Pippinu faceva nomi e cugnomi, e a tutti 'sti “signori” ci dicia chiaramenti ca iddu un si scatava, picchì crireva 'ntà libertà, crireva alla giustizia e crireva o' rispettu ma chiddu veru.
Poi na matina a Pippinu 'u truvaru mortu, vicinu li binari ra ferrovia. Satò ntà l'aria pezza pezza. Rissiru ca s'avia livatu 'a vita picchì Pippinu avia la testa malata. Rissiru ca la bumma la stava mittennu iddu pi fari satari ntà l'aria un trenu c'avia passari. Ma lu sapevanu tutti ca a Pippinu l'ammazzaru, e tutti sapianu ca fù 'a mafia.'U ficiru satari ntà l'aria a Pippinu, picchì iddu un si scantava e ogni parola ca diceva era peggiu ri na bumma. Ammazzaru cu scuru, luntanu ri tutti, tintannu ri sfardarici la dignità. Ma un c'arrinisceru, e Pippinu ancora oggi parra cu tutti e a tutti spiega ca un c'è cosa chiù tinta ca pistarisi a propria dignità sutta i peri.

PEPPINO E' VIVO E LOTTA INSIEME A NOI!

0 commenti:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.